อิทธิบาท ๔

posted on 07 Jan 2012 19:45 by iincho

                                                                 อิทธิบาท ๔

อิทธิบาท หรือ อิทธิบาท 4 เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ คุณเครื่องสำเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ
  • ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป
  • วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย
  • จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
  • วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

อ้างอิง : wiki

ธรรมะ กับ ศิลปะ

การจะทำอะไรให้สำเหร็จ อิทธิบาท คือสิ่งสำคัญ

อยากวาดรูปเก่งก็ต้องมี ใจรัก อดทน ทบทวน และ ทดลอง

ตั้งใจ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์

 

ตัวตน

 

คนเรามีตัวตนอยู่ 3 ตัว

1 ตัวเราเอง : ตัวตนของเราเอง ชอบคนนี้เกียจคนนี้ ไอ้นั้นชอบ ไม่นี่ไม่ได้เรื่อง เสียงในใจ

2 ตัวรับแขก : ตัวตนที่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็น เราอยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนแบบนี้ คิดว่าเขาคงชอบเราที่เป็นแบบนี้

3 ตัวบทบาท : ตัวตนของอาชีพ เช่น เราอาชีพครู การเป็นครูต้องแสดงออกแบบนี้ ,เราเป็น นายธนาคาร นายธนาคารต้องเป็นแบบนี้ ตัวตนของงาน

 

คนที่โชกดี คือ คนที่ ทั้งสามตัวตนเหมือนๆกัน สบายๆไม่ต้องปรับอะไรมาก

แต่ว่า ถ้าเราลืมตัวตนที่หนึ่งไป (ตนเอง) อย่างเช่นมีนักแสดงคนหนึ่งถูกสามีมาบอกเลิกไป ด้วยสาเหตุที่ว่า เขาหาตัวตนของเราไม่เจอ เพราะเราดันไป แสดงตัวตนที่สอง(ตัวตนรับแขก)กับคนที่เราอยู่ด้วย

อ้างอิง : ครูแอ๊ว อรชุมา ยุทธวงศ์ (ครูสอนแอ๊กติ้ง การแสดง)

 

 

แนะนำ : รายการ เป็นอยู่คือ , the idal